קופות החולים

סיקור פעילותן של ראבע קופות החולים בישראל – "הכללית", "מכבי", מאוחדת" וקופ"ח "לאומית".