med news main post image
המאגר המקצועי בישראל של רופאים מומחים

#יולדות ופגים

med news post image

אמריטוס בן עמי

ד"ר משה בן עמי מבי"ח פוריה קיבל תואר פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת בר אילן  

med news post image

הנס של לביא

צוות רפואי בבי"ח איכילוב, ליס ודנה הציל את לביא, בן השבועיים, שנולד עם גידול ענק בכבד

med news post image

נשימות ראשונות בריאות

טיפול מקדים חדש, ימתן את התוצאות השליליות שיש להנשמה מלאכותית, בקרב פגים