med news main post image
המאגר המקצועי בישראל של רופאים מומחים

#יולדות ופגים

med news post image

לא לחכות 5 שנים בין לידה ללידה

מחקר בבי"ח סורוקה בחן מה הפער האופטימלי בין לידות, מבחינת סיבוכי היריון וסיבוכי נשימה

med news post image

הנקת טנדם

מחקר ראשון מסוגו, על איכות חלב-אם שמניקה 2 תינוקות במקביל, בוצע בבי"ח איכילוב

med news post image

שלוש סגניות חדשות

3 רופאות בכירות מונו לסגניות מנהלות מחלקת ילודים ופגים, מחלקת גריאטריה ומכון הדימות