מעבדות, בדיקות ודגימות

תחום בדיקות המעבדה ותחום לקיחת הדגימות לרבות כימיה ומיקרוביולוגיה