רפואת שיקום

תחום הרפואה השיקומית לרבות שיקום פיזי, שיקום קוגנטיבי, שיקום פסיכולוגי ושיקום חברתי, קהילתי והתנהגותי.