סוכרת, אנדוקרילוגיה והורמונים

תחום אנדוקרילוגיה לרבות מחלת הסוכרת, סוכרת נעורים, סביבה טרום סוכרתית, מחות בלוטת התריס, מחלות בלוטת יותרת המוח ומחלות בלוטת יותרת הכליה.

סכנת עין סוכרתית

אחד מהסיבוכים השכיחים בסוכרת היא עין סוכרתית, מחלת רשתית הנוצרת בשל חוסר האזור המטבולי. אם לא מטפלים, ניתן להגיע לפגיעה בראייה עד כדי עיוורון. עובדה: עין סוכרתית מהווה את הסיבה השכיחה לעיוורון בעולם המערבי בקרב אנשים בגילאי עשרים עד שישים וארבע