השפעת החיסון על יולדות וילודים

צוות החוקרים ד״ר משגב רוטנשטרייך, פרופ׳ סורינה גריסרו וד״ר רותם רעות. צילום: שערי צדק
צוות החוקרים ד״ר משגב רוטנשטרייך, פרופ׳ סורינה גריסרו וד״ר רותם רעות. צילום: שערי צדק

מחקר נרחב, בבית החולים שערי צדק, בדק בקרב כשלושת אלפים נשים בהריון, כיצד משפיע החיסון נגד קורונה על מהלך ההיריון ועל הילודים. הממצאים העיקריים: 1. נשים הרות שחוסנו סבלו, פחות מסיבוכים בהריון, מאשר נשים שחלו בקורונה. 2. ישנה עלייה בסיבוכי נשימה של ילודים לנשים, שחלו בקורונה, לעומת נשים שחוסנו במהלך ההיריון

מחקר ראשון מסוגו בשערי צדק בדק את השפעת החיסון נגד קורונה (COVID19) על נשים הרות אשר ילדו במרכז הרפואי ועל הילודים. המחקר בדק סיבוכי הריון שונים לאם ולילוד. הממצאים: לא נמצא כל הבדל בין מצבן הבריאותי של נשים שבחרו להתחסן נגד קורונה ובין נשים שלא חוסנו ולא חלו. ואולם, בהצלבת ממצאי המחקר למול מחקר נוסף שביצעו במקביל החוקרים משערי צדק, הפעם בנשים הרות שחלו, נמצא שיעור גבוה יותר של לידה מוקדמת אצל נשים הרות שחלו בקורונה, בהשוואה לנשים שחוסנו או שלא חלו ואינן מחוסנות. כמו כן, ההשוואה בין שני המחקרים העלתה, כי קיימת עלייה במספר האשפוזים במחלקה לטיפול נמרץ וסיבוכים נשימתיים אצל היילוד, בקרב קבוצת היולדות המחלימות מקורונה.

המחקר נערך בהובלת ד"ר משגב רוטנשטרייך, רופא בכיר במחלקת נשים בשערי צדק ופרופ' סורינה גריסרו, מנהלת אגף אם ויילוד במרכז הרפואי שערי צדק, ובמסגרתו נבדקו סיבוכי הריון שונים לאם וליילוד ב- 700 נשים הרות שחוסנו בטרימסטר השלישי בהריון. הנתונים הוצלבו עם נתונים שנאספו במקביל מאלף נשים הרות שלא חוסנו ולא חלו, וכאלף נשים נוספות, שהחלימו מקורונה במהלך ההיריון.

הממצאים מראים ששיעור גבוה מהנשים ההרות בחרו להתחסן וכי החיסון בטוח ואינו פוגע במהלך הריון תקין, אינו משפיע לרעה על מועד הלידה, ולא על משקל הלידה וצורת הלידה. במחקר נבדקו סיבוכי הריון ומידת ההשפעה של החיסון על היילוד. המחקר השווה פרמטרים של ניתוחים קיסריים, לידה מוקדמת, אשפוז בטיפול נמרץ של היילוד וסיבוכי הנשמה. במחקר לא נמצא כל הבדל בין קבוצת המחוסנות, לבין קבוצת הנשים שלא חלו ולא חוסנו, בפרמטר של מספר המקרים של לידה מוקדמת, 2.8% בשתי הקבוצות. בקבוצת הנשים ההרות המחלימות מקורונה, לעומתן, מספר הלידות המוקדמות עמד על 3.4%.

כמו כן, בפרמטר של אשפוז בטיפול נמרץ של הילוד, נמדדו 4.1% אשפוזים של יילודים שנולדו לנשים בקבוצת הנשים שחוסנה, לעומת 4.5% בקבוצת הנשים שבחרה לא להתחסן. לעומת זאת, בקבוצת היולדות שחלו בקורונה, מצאו החוקרים עלייה של כאחוז עם שיעור של 5.2% אשפוזי יילודים של קבוצת הנשים המחלימות.

0.8% מכלל היילודים שנולדו לקבוצת הנשים המחוסנות נזקק לסיוע נשימתי לאחר הלידה,לעומת 1.5% בקבוצת הנשים שלא חוסנו ו-1.1% בקבוצת הנשים שחלו והחלימו מקורונה בהריון. במבדק מחלות לחץ דם של ההיריון, כולל רעלת הריון, 1.4% מקרב היולדות שחוסנו אובחנו עם מחלות לחץ דם, לעומת 1.8% בקבוצת הלא מחוסנות ו-1.2% במחלימות.

הפרמטרים בהם לא נצפה שינוי משמעותי בין כלל הקבוצות הם תחלואה זיהומית חיידקית של האם סביב הלידה (3.2% מחוסנות לעומת 3.4% בקבוצת הלא מחוסנות ו-3.2% בקבוצת הנשים שהחלימו מקורונה בהריון); ותמותת עוברים תוך רחמית 0.7% אצל המחוסנות לעומת 0.5% בקבוצת הלא מחוסנות ו-0.7% בקבוצת הנשים שהחלימו מקורונה בהריון).

פרופ' סורינה גריסרו, מנהלת אגף אם ויילוד במרכז הרפואי שערי צדק: "מצאנו שהמחלה עלולה להיות יותר מסוכנת גם לאם וגם ליילוד. לעומת זאת, החיסון רק מטיב עם הנשים ההרות ומאפשר להן להמשיך בחייהן ולא להיבדל מכלל האוכלוסייה. בכל גלי התחלואה היינו עדים למקרים של נשים הרות עם סיבוכי הריון, או נשים שסובלות ממשקל עודף ומחלות רקע בהריון, שהבידוד הקשה רבות על הרצף הטיפולי בהן ועל מעקב ההיריון. עם הנתונים החדשים אנו יכולים להמליץ בבטחה לנשים הרות ללכת ולהתחסן".

מחקר ראשון מסוגו בשערי צדק בדק את השפעת החיסון נגד קורונה (COVID19) על נשים הרות אשר ילדו במרכז הרפואי ועל הילודים. המחקר בדק סיבוכי הריון שונים לאם ולילוד. הממצאים: לא נמצא כל הבדל בין מצבן הבריאותי של נשים שבחרו להתחסן נגד קורונה ובין נשים שלא חוסנו ולא חלו. ואולם, בהצלבת ממצאי המחקר למול מחקר נוסף שביצעו במקביל החוקרים משערי צדק, הפעם בנשים הרות שחלו, נמצא שיעור גבוה יותר של לידה מוקדמת אצל נשים הרות שחלו בקורונה, בהשוואה לנשים שחוסנו או שלא חלו ואינן מחוסנות. כמו כן, ההשוואה בין שני המחקרים העלתה, כי קיימת עלייה במספר האשפוזים במחלקה לטיפול נמרץ וסיבוכים נשימתיים אצל היילוד, בקרב קבוצת היולדות המחלימות מקורונה.

המחקר נערך בהובלת ד"ר משגב רוטנשטרייך, רופא בכיר במחלקת נשים בשערי צדק ופרופ' סורינה גריסרו, מנהלת אגף אם ויילוד במרכז הרפואי שערי צדק, ובמסגרתו נבדקו סיבוכי הריון שונים לאם וליילוד ב- 700 נשים הרות שחוסנו בטרימסטר השלישי בהריון. הנתונים הוצלבו עם נתונים שנאספו במקביל מאלף נשים הרות שלא חוסנו ולא חלו, וכאלף נשים נוספות, שהחלימו מקורונה במהלך ההיריון.

הממצאים מראים ששיעור גבוה מהנשים ההרות בחרו להתחסן וכי החיסון בטוח ואינו פוגע במהלך הריון תקין, אינו משפיע לרעה על מועד הלידה, ולא על משקל הלידה וצורת הלידה. במחקר נבדקו סיבוכי הריון ומידת ההשפעה של החיסון על היילוד. המחקר השווה פרמטרים של ניתוחים קיסריים, לידה מוקדמת, אשפוז בטיפול נמרץ של היילוד וסיבוכי הנשמה. במחקר לא נמצא כל הבדל בין קבוצת המחוסנות, לבין קבוצת הנשים שלא חלו ולא חוסנו, בפרמטר של מספר המקרים של לידה מוקדמת, 2.8% בשתי הקבוצות. בקבוצת הנשים ההרות המחלימות מקורונה, לעומתן, מספר הלידות המוקדמות עמד על 3.4%.

כמו כן, בפרמטר של אשפוז בטיפול נמרץ של הילוד, נמדדו 4.1% אשפוזים של יילודים שנולדו לנשים בקבוצת הנשים שחוסנה, לעומת 4.5% בקבוצת הנשים שבחרה לא להתחסן. לעומת זאת, בקבוצת היולדות שחלו בקורונה, מצאו החוקרים עלייה של כאחוז עם שיעור של 5.2% אשפוזי יילודים של קבוצת הנשים המחלימות.

0.8% מכלל היילודים שנולדו לקבוצת הנשים המחוסנות נזקק לסיוע נשימתי לאחר הלידה,
לעומת 1.5% בקבוצת הנשים שלא חוסנו ו-1.1% בקבוצת הנשים שחלו והחלימו מקורונה בהריון. במבדק מחלות לחץ דם של ההיריון, כולל רעלת הריון, 1.4% מקרב היולדות שחוסנו אובחנו עם מחלות לחץ דם, לעומת 1.8% בקבוצת הלא מחוסנות ו-1.2% במחלימות.

הפרמטרים בהם לא נצפה שינוי משמעותי בין כלל הקבוצות הם תחלואה זיהומית חיידקית של האם סביב הלידה (3.2% מחוסנות לעומת 3.4% בקבוצת הלא מחוסנות ו-3.2% בקבוצת הנשים שהחלימו מקורונה בהריון); ותמותת עוברים תוך רחמית 0.7% אצל המחוסנות לעומת 0.5% בקבוצת הלא מחוסנות ו-0.7% בקבוצת הנשים שהחלימו מקורונה בהריון).

פרופ' סורינה גריסרו, מנהלת אגף אם ויילוד במרכז הרפואי שערי צדק: "מצאנו שהמחלה עלולה להיות יותר מסוכנת גם לאם וגם ליילוד. לעומת זאת, החיסון רק מטיב עם הנשים ההרות ומאפשר להן להמשיך בחייהן ולא להיבדל מכלל האוכלוסייה. בכל גלי התחלואה היינו עדים למקרים של נשים הרות עם סיבוכי הריון, או נשים שסובלות ממשקל עודף ומחלות רקע בהריון, שהבידוד הקשה רבות על הרצף הטיפולי בהן ועל מעקב ההיריון. עם הנתונים החדשים אנו יכולים להמליץ בבטחה לנשים הרות ללכת ולהתחסן".