תחלואה בסרטן הריאות - הנתונים

צילום: מרכז הסרטן הלאומי האמריקני NCI, אנספלאש
צילום: מרכז הסרטן הלאומי האמריקני NCI, אנספלאש

האגודה למלחמה בסרטן מפרסמת את נתוני התחלואה בסרטן ריאות בישראל בשנים 1996 עד 2017. מתברר שמספר החולים ומספר הנפטרים עלה בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, ופרופורציית הנשים בקרב החולים עלתה גם היא. סרטן ריאות נותרה מחלה קטלנית גם בצעירים

האגודה למלחמה בסרטן פרסמה השבוע נתונים לגבי תחלואה בסרטן ריאות בישראל בין השנים 1996 עד 2017. הנתונים מצביעים על מגמות בתחומי מספר החולים בסרטן הריאות בישראל; הסיכון לחלות בסרטן ריאות בישראל; הסיכון למות מסרטן ריאות בישראל; והסיכוי היחסי לשרוד סרטן ריאות בישראל.

להלן הממצאים.

צילום אילוסטרציה: רובינה וורמייג'ר, אנספלאש

מספר החולים בסרטן הריאה בישראל

מנתוני הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות עולה בשנת 2017 אובחנו בישראל 2,613 חולים חדשים בסרטן הריאות, 1,638 (62.7%) מהם היו גברים ו-975 (37.3%) נשים. בקרב הגברים החולים היו 1,364 גברים יהודים ואחרים, ו- 274 גברים ערבים. בקרב הנשים החולות היו 929 נשים יהודיות ואחרות, ו-46 נשים ערביות.

לשם השוואה, בשנת 2007 אובחנו בישראל 2,114 חולים חדשים בסרטן הריאות, כאשר 1,368 (64.7%) מהם היו גברים, ו-746 (35.3%) נשים. בקרב הגברים החולים היו 1,194 גברים יהודים ואחרים, ו-174 גברים ערבים. בקרב הנשים החולות היו  715 נשים יהודיות ואחרות, ו-31 נשים ערביות.

בשנת 1997,אובחנו בישראל 1,484 חולים חדשים בסרטן הריאה, כאשר 1,050 70.8%)) מהם היו גברים, ו-434 (29.2%) נשים. בקרב הגברים החולים היו 927 גברים יהודים ואחרים, ו-123 גברים ערבים. בקרב הנשים החולות היו  420 נשים יהודיות ואחרות, ו-14 נשים ערביות. 

מכאן, שמספר החולים האבסולוטי עלה במהלך שני העשורים האחרונים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, ופרופורציית הנשים בקרב החולים עלתה גם היא.

צילום אילוסטרציה: ריקרדו פיסורה, אנספלאש

הסיכון לחלות בסרטן הריאה בישראל

היארעות המחלה (כלומר, מספר החולים החדשים שמאובחנים בשנה לכל  100,000 אזרחי ישראל), מתארת את הסיכון לחלות בה. בשנת 2017 היו שיעורי המחלה (ל-100,000, בתקנון לגיל) ביהודים ואחרים 27.3 בגברים ו-15.7 בנשים; בערבים היו מדדי ההיארעות המקבילים 44.3 בגברים ו-6.5 בנשים.

נבדקו גם המגמות העתיות בתחלואה (באמצעות תכנת Joinpoint). נמצא כי בגברים יהודים ואחרים נצפתה ירידה מובהקת בהיארעות במשך שני העשורים האחרונים (1996-2017), בעוד שבגברים ערבים אין כל שינוי. בנשים יהודיות ואחרות נצפתה עלייה מובהקת בתחלואה במשך שני העשורים האחרונים, ללא שינוי בנשים ערביות (תרשים 1).

תרשים 1 – עיבוד Joinpoint, מגמות בהיארעות סרטן הריאה (שיעור ל-100,000 בתקנון לגיל), ישראל 1996-2017, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין:

כמו כן נסדק שיעור התחלואה לפי קבוצת גיל, מין ואוכלוסייה בשנים 2017 (תרשים 2).נראה כי עיקר הסיכון הוא בקבוצות הגיל המבוגרות (70 ומעלה), והסיכון בגברים גבוה בהרבה מאשר בנשים. הסיכון בגברים ערבים גבוה מזה שבגברים יהודים ואחרים; בנשים, הסיכון הגבוה ביותר נצפה ביהודיות ואחרות.

תרשים 2 – שיעור ההיארעות של סרטן הריאה ל-100,000 לפי קבוצות גיל, מין, ואוכלוסייה, ישראל, 2017:

הסיכון לתמותה מסרטן הריאה בישראל

מנתוני קובץ הפטירות עולה שבשנת 2017 נפטרו בישראל 1,842 אנשים מסרטן הריאה, 1,231 (66.8%) מהם היו גברים ו-611 (33.2%) נשים. בקרב הגברים שנפטרו היו 1,023 גברים יהודים ואחרים, ו- 208 גברים ערבים. בקרב הנשים החולות היו 580 נשים יהודיות ואחרות, ו-31 נשים ערביות.

לשם השוואה, בשנת 2007 נפטרו בישראל 1,551 אנשים מסרטן הריאות – 1,045 (67.4%) מהם היו גברים ו-506 (32.6%) נשים. בקרב הגברים שנפטרו היו 904 גברים יהודים ואחרים, ו-141 גברים ערבים. בקרב הנשים שנפטרו היו  476 נשים יהודיות ואחרות, ו-30 נשים ערביות.

בשנת 1997,נפטרו בישראל 1,163 אנשים מסרטן הריאה – 815 70.1%)) מהם היו גברים ו-348 (29.9%), נשים. בקרב הגברים שנפטרו היו 717 גברים יהודים ואחרים, ו-98 גברים ערבים. בקרב הנשים שנפטרו היו  321 נשים יהודיות ואחרות, ו-27 נשים ערביות. 

מכאן, שמספר הנפטרים האבסולוטי עלה במהלך שני העשורים האחרונים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, ופרופורציית הנשים בקרב הנפטרים עלתה מעט גם היא.

צילום אילוסטרציה: ריי רייס, אנספלאש

תמותה מסרטן הריאה מוגדרת כמספר הפטירות בשנה שסיבת המוות עבורן הוגדרה כסרטן הריאה. בשנת 2017 היו שיעורי התמותה מסרטן הריאה (ל-100,000, בתקנון לגיל) ביהודים ואחרים, 19.0 בגברים ו-8.5 בנשים; בערבים היו מדדי ההיארעות המקבילים 34.4 בגברים ו-4.2 בנשים.

נבדקו גם המגמות העתיות בתחלואה (באמצעות תכנת Joinpoint). נמצא כי בגברים יהודים ואחרים נצפתה ירידה מובהקת בתמותה במשך שני העשורים האחרונים (1996-2017), בעוד שבנשים יהודיות ואחרות, נצפתה עלייה מובהקת בתמותה.  באוכלוסייה הערבית שיעורי התמותה היו יציבים לאורך התקופה. (תרשים 3).

תרשים 3 – עיבוד Joinpoint, מגמות בתמותה מסרטן הריאה (שיעור ל-100,000 בתקנון לגיל), ישראל 1996-2017, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין:

הישרדות יחסית מסרטן הריאה בישראל

בניגוד למדד ההישרדות האבסולוטית, שמציג את אחוז השורדים לאחר פרק זמן מוגדר (לרוב חמש שנים) מקרב חולים במחלה מסוימת, מדד ההישרדות היחסית מציג את אחוז השורדים מקרב החולים ביחס להישרדות של האוכלוסייה הכללית באותו גיל, מין ולאום באותה תקופת זמן. חישוב ההישרדות היחסית לוקח בחשבון שהסיכון לתמותה באוכלוסייה הכללית עולה עם הגיל גם בקרב אלה שלא סובלים מהמחלה בה מדובר, וכך מציג אומדן אמין יותר ובר השוואה לנטל המחלה. ככל שעולה הגיל של אוכלוסיית החולים, אומדן ההישרדות היחסית יהיה גבוה מזה של ההישרדות האבסולוטית.

להלן חישוב ההישרדות היחסית מסרטן הריאה ל-5 שנים, לפי תקופת אבחנה (1996-2000, 2001-2006, 2007-2011), ולפי אוכלוסייה. טבלה 1 מציגה את הנתונים עבור גברים, וטבלה 2 עבור נשים.  ניתן לראות שלמרות שיפור קטן בשנים האחרונות, סרטן הריאה נותרה מחלה קטלנית גם בצעירים. שיעור ההישרדות ביהודים (ואחרים) ובערבים דומה. בקרב נשים שיעור ההישרדות מעט גבוה יותר מאשר בגברים.

טבלה 1 – הישרדות יחסית ל-5 שנים (%) מסרטן חודרני של הריאה, לפי תקופות האבחנה וקבוצות גיל— גברים ישראלים:

טבלה 2 – הישרדות יחסית ל-5 שנים (%) מסרטן חודרני של הריאה, לפי תקופות האבחנה וקבוצות גיל— נשים ישראליות:

כל הנתונים, הטבלאות והמרשמים בכתבה זו מובאים באדיבות האגודה למלחמה בסרטן.

משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "עישון סיגריות הינו גורם הסיכון המשמעותי והקריטי ביותר להתפתחות סרטן הריאה. עישון סיגריות אקטיבי או פסיבי הוא הגורם לכשמונים אחוזים ממקרי המוות מסרטן הריאה. בשנים האחרונות נוסף לעישון סיגריות אנו עדים לעלייה מתמדת בשימוש בסיגריות אלקטרוניות שההתמכרות אליהן חזקה יותר מההתמכרות לסיגריות רגילות, ובשימוש בנרגילה בקרב צעירים. יש לזכור כי הסבירות להתפתחות סרטן ריאות גבוהה יותר בקרב אנשים המתחילים לעשן בגיל צעיר. חשוב לדעת כי אדם המפסיק לעשן מפחית באופן משמעותי את הסיכון שלו לחלות. והכי חשוב לזכור שהעישון הוא גורם הסיכון המוביל הניתן למניעה. נכון להיום, הצעד שנמצא כיעיל ביותר נגד תופעת העישון הוא העלאת המיסוי על מוצרי עישון, וזו האסטרטגיה העיקרית להפחתת מקרי המוות מסרטן ולמניעת התחלת עישון בקרב צעירים ובני נוער. אני קורא לנוער ולצעירים – אל תתחילו עם ההרגל הממכר והממית, והתרחקו מסיגריות".


להצטרפות לקבוצת הווצאפ MedNews – חדשות אונקולוגיה, המטולוגיה ודימות >> לחצו כאןלהצטרפות לקבוצת הווצאפ MedNews – חדשות רפואה >> לחצו כאן