אבחון דידקטי

Didactic-diagnosis
Didactic-diagnosis
צילום: שטרסטוק

האבחון הדידקטי ממפה את קשייו וכישוריו של ילד או מבוגר בלמידה, תוך אפיון ומיפוי של מיומנויות קריאה וכתיבה, הבעה בכתב ובעל פה

כדי לבחון אם ילד או מבוגר סובלים מהפרעות קשב וריכוז, ומה הקשיים שלהם, מבצעים אבחון דידקטי. האבחון ממפה את קשייו וכישוריו של אדם בלמידה, תוך אפיון ומיפוי של מיומנויות למידה בסיסיות. מיומנויות אלה כוללות קריאה וכתיבה, הבעה בכתב ובעל פה.

במרבית המקרים, ילדים, סטודנטים ומבוגרים פונים לאבחון דידקטי עקב קשיים שונים בלמידה ובהיבחנות. האבחון מתאר את התנהגותו של התלמיד בתחומי הלמידה, במסגרת האבחון מזוהות אסטרטגיות הלמידה של התלמיד, נבחנת יעילותן ונבדקים המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות היסוד. האבחון הדידקטי משמש בסיס לבניית תכנית חינוכית לתלמיד או לשיפור התכנית המופעלת לגביו.

באבחון דידקטי נבדקת התשתית השפתית, המנגנונים המטה-קוגניטיביים העומדים בבסיס השפה והקריאה, הכתיבה ובכלל, הכישורים שבבסיס הלמידה. מנגנונים אלה כוללים את התפקוד השפתי, תפקודי הקשב והריכוז, התפיסה והזיכרון החזותי והשמיעתי והפונקציות הניהוליות, ארגון, תכנון, בקרה עצמית, למידה מטעויות ועוד. בנוסף, נבדקות אסטרטגיות הלמידה בהן משתמש התלמיד או הסטודנט.

חוות הדעת שתתקבל בעקבות מבחן דידקטי, תאפשר לבנות תכנית חינוכית טיפולית אשר תסייע לתלמיד או לסטודנט בשיפור תפקודיו, זאת על מנת למצות ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו האינטלקטואליות. האבחון יצביע גם על דרכי למידה והיבחנות המותאמות לקשייו וצרכיו של הנבדק וכן על המשך בירור וטיפול מקצועי, בהתאם לקשיים שנמצאו באבחון. המלצות אלו עשויות לכלול בדיקת ראייה, בדיקת שמיעה, פנייה להערכה נוירולוגית או פנייה לאבחון פסיכולוגי.

התחומים הנבדקים באבחון דידקטי הינם מגוונים ומשתנים בהתאם לגיל הנבדק ולסיבת הפנייה, אולם לרוב סיכום האבחון כולל התייחסות לתחומי תהליכי קריאה בשפה העברית, שליטה באבני היסוד של הקריאה, קריאת טקסטים ויכולת הבנת הנקרא. התחומים הנפוצים הם תפיסה וזיכרון שמיעתיים וחזותיים והערכה של תפקודי הקשב והריכוז.

מקור המידע – אתר "קופת חולים כללית", אתר "מכון דרור".