אפידמולוגיה ומחלות זיהומיות

אפידמולוגיה ומחלות זיהומיות – תחום הרפואה שעוסק במגיפות, במחלות זיהומיות ובחדירה לגוף של גורמים מזהמים כנגיפים, חיידקים, פטריות ועוד.