רפואה פנימית וגריאטריה

רפואה פנימית, לרבות מניעה, אבחון וטיפול תרופתי במחלות, וגריאטריה – תהליכים רפואיים ומחלות המאפיינים את ההזדקנות.