מדריך: תרופות לילדים חולי קורונה

אלינה-אמיתי-צילום-ארגון-הרוקחות-בישראל7717
אלינה-אמיתי-צילום-ארגון-הרוקחות-בישראל7717
ד"ר אלינה אמיתי צילום: ארגון הרוקחות בישראל

ארגון הרוקחות, האיגוד לפרמקולוגיה והחברה הישראלית לטוקסיקולוגיה מפרסמים מסמך אודות תרופות לילדים חולי קורונה. מצטרף למסמך קודם שפרסמו על תרופות למבוגרים

המסמך – מתעדכן ברשת

בהמשך למסמך שפורסם אודות תרופות שמשמשות לטיפול בקורונה במבוגרים, המערך לרוקחות קלינית בארגון הרוקחות בישראל, האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה והחברה הישראלית לטוקסיקולוגיה מפרסמות מידע תרופתי מפורט בנוגע לתרופות לטיפול בילדים חולי קורונה במוסדות רפואיים בארץ ובעולם. המסמך מתעדכן באופן תדיר, בהתאם לתוצאות מחקרים מהארץ ומן העולם.

ד"ר לי גולדשטיין צילום: האיגוד הישראלי לפארמקולוגיה

בשלב זה, הנתונים לגבי יעילות ובטיחות הטיפולים השונים, באוכלוסייה בכלל ובילדים בפרט, דלים מכדי לאפשר כתיבת הנחיות טיפול קליניות. לפיכך, מטרת מסמך זה אינה לתת המלצות לטיפול בנגיף covid-19 בילדים, אלא להנגיש לצוותים רפואיים את המידע שכן הצטבר עד כה לגבי מינונים ופרופיל הבטיחות של תרופות וכן דגשים נוספים לגבי הטיפולים הקיימים בילדים.

ד"ר אופיר לבון צילום: החברה הישראלית לטוקסיקולוגיה

יודגש כי המידע במסמך מיועד לשימוש של צוותים רפואיים בלבד.