77% מרישיונות הרוקחות החדשים - נשים

צילומים: גולן אלבו, דוקוארט, ארגון הרוקחות
צילומים: גולן אלבו, דוקוארט, ארגון הרוקחות

בשנת 2019 הונפקו 346 רישיונות חדשים ברוקחות. שתי חמישיות (42%) מהרישיונות הונפקו לישראלים בוגרי חו"ל, מרביתם בוגרי ירדן (43%) ובתי ספר לרוקחות ביהודה ושומרון (39%). נשים מהוות 61% מכלל הרוקחים בישראל

בשבוע החולף (11 בנובמבר 2020) צוין בישראל יום הרוקח הלאומי. ד"ר אלינה אמיתי, יו"ר ארגון הרוקחות בישראל: "בשנה האחרונה הרוקחות והרוקחים בישראל ובעולם עומדים בחזית המאבק בקורונה, יחד עם שאר הצוותים הרפואיים. יום הרוקח הלאומי הוא הזדמנות להכיר תודה ולזכור שמאחורי הטיפול הרפואי שאנחנו מקבלים עומדים אנשים שמקדישים לכך את חייהם. ענף הרוקחות מורכב מאנשים מסורים ומוכשרים, שמקדישים את חייהם לטיפול באנשים, תוך מקצועיות רבה ואהבה לתחום".

צילומים: גולן אלבו, דוקוארט, ארגון הרוקחות

מקצוע הרוקחות הוא אחד מהמקצועות הפארא-רפואיים הראשונים שהוסדרו בחוק. שיעור הרוקחים המועסקים בישראל היה 0.87 לכול 1,000 נפש בשנת 2018 . מדובר בשיעור גבוה מ- 0.85 שזה הממוצע במדינות OECD. נתוני ישראל מבוססים על סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 2017-2019 .

שיעור מסיימי בתי הספר לרוקחות בישראל הוא 1.6 ל- 100,000 נפש, נמוך בהשוואה ל- 4.3 בממוצע במדינות OECD. בסוף שנת 2019 היו בישראל 9,565 רוקחים, מהם 8,393 עד גיל 67 , בהשוואה ל- 6,813 ו- 6,079 בהתאמה, בסוף שנת 2010 .בסוף שנת 2019 היו 955 ישראלים לרוקח ו- 1,089 ישראלים לרוקח עד גיל 67 בהשוואה ל- 1,129 ו- 1,266 , בהתאמה, בסוף 2010 .

בשנת 2019 הונפקו 346 רישיונות חדשים ברוקחות. שתי חמישיות (42%) מהרישיונות הונפקו לישראלים בוגרי חו"ל בהשוואה ל- 41% בשנת 2010, מרביתם בוגרי ירדן (43%) ובתי ספר לרוקחות ביהודה ושומרון (39%). כשלושה רבעים (77%) מהרישיונות ברוקחות הונפקו לנשים.

צילומים: גולן אלבו, דוקוארט, ארגון הרוקחות

נשים מהוות כשני שני שליש (61%) מכלל בעלי ההרשאה, אחוז יציב בעשור האחרון. בסוף שנת 2019 מחצית (50%) מהרוקחים עד גיל 67 היו בוגרי ישראל, 22% בוגרי ירדן, 9% בוגרי בריה"מ לשעבר, 4% רומניה, 4% איטליה, 4% יהודה ושומרון וכעשירית בוגרי שאר הארצות.

הנתונים לקוחים מתוך דוח כוח אדם במקצועות הבריאות 2019 של משרד הבריאות.


להצטרפות לקבוצת הווצאפ MedNews – חדשות רפואה >> לחצו כאן