חתולי בני ברק גוועים

מכווץ
מכווץ

לשכת עורכי הדין פנתה אל ראש עיריית בני ברק, ואל ראש רשות החירום הלאומית, בדרישה שיאפשרו למתנדבים להיכנס לעיר הנצורה כדי להאכיל ולהשקות חתולי רחוב

בעקבות ההסגר שהוטל על בני ברק, נזנחו חתולי הרחוב בעיר החרדית, והם נמצאים בסכנת חיים. הוועדה לזכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין, פנתה בעניין זה אל ראש עיריית בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין, ואל ראש רשות החירום הלאומית בי ברק, אל"מ נוחי מנדל. במכתב ששיגרה לשכת עורכי הדין, דורשים חבריה לאפשר כניסת מתנדבים לבני ברק, כדי להציל את חייהם של חתולי הרחוב בעיר המסוגרת.

במכתב דורשים עורכי הדין לאפשר כניסה של מתנדבים מאכילי חתולים אל מקומות מסוימים בבני ברק, שבהם יש ריכוזים של חתולים מואכלים, וזאת בעקבות מידע לפיו נאסרה כניסתם של המתנדבים לבני ברק מאז הטלת הסגר. עוד נטען במכתב, כי בניגוד לדין, החתולים בבני ברק אינם מקבלים מזון וטיפול רפואי מזה מספר ימים וכי משרד החקלאות וארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות אימצו את עמדת ארגון הבריאות העולמי, לפיה לא נמצא שבעלי חיים, כולל חתולים, יכולים להעביר את נגיף הקורונה לבני אדם, ולפיכך אין כל סיבה לפגוע ברווחתם.

עו"ד דוידוב צילום: ינאי יחיאל

עוד נטען, כי מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו, והיועצת המשפטית של משרד החקלאות, עו"ד אפרת אביאני, אישרו כי יציאה מהבית לצורך טיפול בבעלי החיים מותרת גם תחת תקנות שעת חירום, ושכניסה לאזור מוגבל, לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, מותרת לצורך מתן מזון וטיפול רפואי. "מניעת צער בעלי חיים, גם בעתות חירום, היא מעקרונות היסוד במשפט הישראלי, אשר כל דבר חקיקה והפעלת סמכות נבחנים לאורם, וכן מצווה מדאורייתא. מניעת פעילות זו של האכלת החתולים ברחוב משמעה בפועל גזירת דינם של בעלי חיים רבים לסבל, רעב מחלות ומוות", נכתב.

עו"ד אלון דוידוב, יו"ר ועדת זכויות בעלי החיים בלשכת עורכי הדין: "כל חברי הוועדה הם בעצמם בעלי זיקה עמוקה לבעלי חיים, בין אם לפרנסתם, או כיועצים משפטיים בהתנדבות. עו"ד ענבל קידר ועמית עוז, שיזמו ונסחו את המכתב, הם מאכילי חתולים והאקטיביסטים שבקבוצה".

קיבלתם מענה?

"טרם. אנחנו לא גוף שיכול להטיל סנקציות, אנחנו לא משרד הבריאות או לשכה בריאותית. במקרה הזה אף אחד לא חייב לנו כלום, וזה עצוב".